Forelvijver

Wij beschikken over 1 vijver waar u op forel kunt vissen volgens het ‘put and take’ principe (alle gevangen forel mag worden meegenomen).

Op deze vijver mag gevist worden met spoons, powerbait, meelwormen, wasmotten, maden etc. Als u vis vangt, dient u deze eerst te doden alvorens te onthaken. In verband met het overbrengen van ziektes en kwaliteitsbehoud van de vis, zijn leefnetten niet toegestaan. U dient gebruik te maken van een koelbox met koelelementen. U kunt eventueel een koelbox bij ons huren (kosten € 2,00)

Reglement forellenvijver

 • Voor deze vijver geldt ‘put and take.’
 • Slachten van de gevangen vis mag uitsluitend bij de slachtplaats geschieden.
 • U dient de slachtplaats netjes achter te laten.
 • Graskarper en zilverkarper dienen direct te worden teruggezet.
 • Vissen met dreg, plug, spinner, shads e.d. is niet toegestaan.
 • Vissen met spoon i.c.m. een enkele haak is toegestaan.
 • Voeren is ten strengste verboden.
 • Vissen dienen met de hengel gevangen te worden (niet scheppen!)
 • Laat uw visplaats schoon achter gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Voordat u gaat vissen, dient u zich te melden in de Deel.
 • Gevangen forellen dienen voor het onthaken gedood te worden. Wij hechten er waarde aan dat de vissen weidelijk behandeld worden.
 • Vissen is persoonlijk. Hengel afgeven aan een niet betalende visser is niet toegestaan.
 • Onze visvijvers zijn vrij toegankelijk.
 • U kunt ruim voor aanvang een plek uitzoeken. Wel wordt u verzocht niet te beginnen voor de geldende vistijden.
 • Overgebleven aas mag niet in de vijvers worden gegooid.
 • Betreden van het terrein is op eigen risico. Ouders worden geacht zelf toezicht te houden op hun kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het terrein betreden.
 • Honden moeten aan de lijn.
 • Respecteer andermans eigendommen en de natuur om u heen, laat geen rommel achter en geef gevonden voorwerpen af bij de bar.
 • Wij verzoeken iedere visser dringend voor aanvang van de betreffende vistijd aanwezig te zijn. Voor vissers die na de gestelde tijd komen, kunnen wij niet garanderen dat er vis wordt uitgezet.
 • In de vijver zit een vast visbestand. Bij aanvang van iedere shift wordt die aangevuld met een hoeveelheid vis corresponderend aan het aantal betalende vissers op de desbetreffende vijver.

Wilt u vissen in een natuurlijke omgeving met achterhoekse gezelligheid? Bel ons op:

Wij wensen u veel visplezier, respecteer medemens, natuur en dier 

0315 23 19 95