NL/DE Koolvlieg @ Fasna Fly Weekend

De Kool Kruidenier Karpercompetitie
februari 12, 2019
DuoSteur 28-4-2019
maart 3, 2019

NL

Vliegvissen leren tijdens de ‘Koolvlieg’

m_Foto 02a Vliegbinden

Drie vliegvisclubs uit de regio Nijmegen – Arnhem, VVV Last Hope, VVC De Kokerjuffer en VVV Heelweg, hebben de handen ineen geslagen voor een tweedaags evenement bij Visdorado De Kool in Heelweg waarbij je als nieuwkomer een kunstvliegje kunt leren binden, de eerste worpen leert maken met de vliegenhengel en wellicht je eerste forel of andere vissoort met de vlieg zult vangen.

 

In het weekend van 6 en 7 april 2019 wordt er een internationale vliegviswedstrijd gehouden op twee van de 6 vijvers van Visdorado De Kool, die georganiseerd wordt door Semih Egemen van Fasna Fly Fishing. De drie vliegvisclubs willen deze gelegenheid graag gebruiken om meer bekendheid te geven aan het vissen met de vliegenhengel, met name aan de jeugd in de regio.

m_Foto 04b Jeugd

Bij het vliegvissen wordt er gevist met een imitatie van een insect of een kleine vis, de kunstvlieg; deze kunstvliegen zijn te koop in veel hengelsportzaken, maar het mooiste is om ze zelf te vervaardigen. Omdat een kunstvlieg nauwelijks gewicht heeft, wordt er gebruik gemaakt van een vliegenlijn die een gram of tien, vijftien weegt over de eerste tien meter. De vliegenlijnen zijn doorgaans drijvend uitgevoerd, maar er zijn ook zinkende uitvoeringen beschikbaar wanneer er op een grotere diepte gevist moet worden. Aan de dunne punt van de vliegenlijn komt een onderlijn, de ‘leader’, die ook een verloop heeft van dik naar dun en aan de dunne leaderpunt wordt de kunstvlieg geknoopt. Door het verloop in de vliegenlijn en de leader, en gebruik makend van een speciale werptechniek waarbij de lijn in de lucht op lengte gebracht wordt, zijn afstanden van vijftien tot vijfentwintig meter zonder meer haalbaar. Zolang een water voldoende helder is, kan er met de kunstvlieg op alle in Nederland voorkomende vissoorten gevist worden. Voor het vissen op roofvis (baars, snoekbaars en snoek, langs de kust ook fint, makreel en zeebaars) worden daarbij grotere kunstvliegen, streamers genaamd, ingezet.

m_Foto 03c Forel De Kool

Tijdens de ‘Koolvlieg’ kun je op de deel van De Kool onder begeleiding van instructeurs van de drie vliegvisclubs je eerste kunstvliegje leren binden. Vliegbindklemmen, gereedschappen en materiaal liggen hiervoor klaar. Op het grasveld bij de vliegvisplas is een werpbaan uitgezet waar je, wederom onder begeleiding, kunt leren werpen met de vliegenhengel. Vijver 2 is tenslotte op beide dagen gereserveerd om te proberen met de kunstvlieg een forel of andere vissoort te verleiden. De vliegenhengels, vliegenreels, lijnen, leaders en kunstvliegen staan eveneens ter beschikking voor de bezoekers van de Koolvlieg. Voorafgaand aan de internationale vliegviswedstrijd op zondag wordt er op zaterdag al volop getraind door de deelnemers. Je hebt dus alle gelegenheid om op 6 en 7 april ervaren vliegvissers aan het werk te zien, bij het werpen maar ook bij het inzetten van verschillende vismethodes die met de vliegenhengel mogelijk zijn.

 

DE

Fliegenfischen lernen während der „Koolvlieg”

Drei Vereine aus der Region Nimwegen,  Arnheim und Achterhoek, VVC De Kokerjuffer, VVV Last Hope und VVV Heelweg haben sich zu einer zweitägigen Veranstaltung am Visdorado De Kool in Heelweg zusammengetan, bei der man als Neuling lernt eine Kunstfliege zu binden, den ersten Wurf mit der Fliegenrute zu machen und vielleicht die ersten Forellen oder eine andere Fischart mit einer Fliege fangen kann.

m_Foto 03d Forel De Kool

Am Wochenende des 6. und 7. April 2019 gibt es einen internationalen Fliegenfischer- Wettbewerb auf zwei Seen von Visdorado de Kool, organisiert von Semih Egemen von Fasna Fly Fishing. Die drei Fliegenfischervereine möchten diese Gelegenheit nutzen, um das Fischen mit der Fliegenrute insbesondere bei der Jugend in der Region zu fördern.
Beim Fliegenfischen wird mit einer Imitation eines Insektes oder eines kleinen Fisches geangelt. Diese Kunstfliege kann man in vielen Angelgeschäften kaufen, aber das Beste ist, sie selbst herzustellen. Da eine Kunstfliege kaum Gewicht hat, verwendet man eine Fliegenschnur mit einem Gewicht von zehn bis fünfzehn Gramm über die ersten zehn Meter Schnur. Die Fliegenschnüre sind in der Regel schwimmend, aber es gibt auch sinkende Schnüre wenn in größerer Tiefe geangelt werden muss. An das dünne Ende der Fliegenschnur kommt ein Vorfach. Der „Leader” hat eine Verjüngung von dick zu dünn und am dünnen Ende wird die Kunstfliege verknotet.

m_Foto 02b Vliegbinden

Durch die Neigung der Fliegenschnur und des Leaders und mit einer speziellen Wurftechnik, bei der die Schnur in der Luft auf Länge gebracht wird, sind Entfernungen von fünfzehn bis fünfundzwanzig Meter ohne weiteres erreichbar. Wenn das Wasser ausreichend klar ist, kann mit der Kunstfliege auf alle in den Niederlanden vorkommenden Fische geangelt werden. Für den Fang von Raubfischen (Barsch, Zander und Hecht, entlang der Küste auch Finte, Makrele und Seebarsch) werden größere Kunstfliegen, „Streamer“ genannt, eingesetzt.

m_Foto 04a Jeugd
Während der „Koolvlieg” können Sie in der Kantine von De Kool unter Anleitung von Ausbildern der drei Fliegenfischervereine Ihre erste Kunstfliege binden. Bindestöcke, Werkzeuge und Material stehen für Sie bereit. Auf dem Rasen am Fliegenfischteich besteht die Möglichkeit, das Werfen mit der Fliegenrute zu erlernen. Teich 2 ist an beiden Tagen reserviert um mit der Fliegenrute eine Forelle oder eine andere Fischart zu angeln.  Auch hier werden sie von erfahrenen Fliegenfischern begleitet. Die Angelruten, Fliegenrollen, Fliegenschnüre, Leader und Kunstfliegen stehen den Besuchern der „Koolvlieg“ zu Verfügung. Für den internationalen Fliegenfischer-Wettbewerb am Sonntag werden die Teilnehmer bereits am Samstag das Wasser erkunden. Sie haben also am 6. und 7. April viele Gelegenheiten erfahrenen Fischern nicht nur beim Werfen zuzusehen, sondern auch bei der Verwendung von verschiedenen Fangmethoden, die mit der Fliegenrute möglich sind.

Comments are closed.